Toernooireglement

1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels van het NBF-sportreglement.

2. Het gemiddelde op de (digitale) bowlingpas wordt aangehouden. Indien geen gemiddelde op de bowlingpas staat vermeld, dient een officiële verklaring van de wedstrijdsecretaris van de eigen vereniging te worden overlegd, welke niet ouder is dan 14 dagen. In deze verklaring dient het gemiddelde van alle gespeelde games van alle wedstrijden van het lopende seizoen te zijn vermeld, met een minimum van 21 games. Het NBF bondsbureau bepaalt voor alle spelers met een buitenlandse bowlingpas die tijdens eerdere seizoenen in Nederland hebben deelgenomen aan toernooien hun toernooigemiddelde 2021-2022 naar analogie van het bepaalde in artikel 306 van het NBF Sportreglement waarbij de in Nederland behaalde resultaten worden opgeteld bij de door de betreffende buitenlandse federatie gepubliceerde gegevens. Dit toernooigemiddelde wordt middels een Excel-bestand naar toernooiorganisatoren verzonden. De gegevens van dit bestand zijn leidend en worden daarom voor buitenlandse spelers te allen tijde gebruikt voor de bepaling van handicap of bonus in plaats van het op zijn/haar buitenlandse pas getoonde gemiddelde. Zijn er van een deelnemer geen gegevens bij de NBF bekend dan is hij/zij verplicht alle in zijn/ haar bezit zijnde bowlingpassen te tonen.

3. Re-entry is toegestaan. Voorinschrijving is echter niet mogelijk. Verder geldt dat een entry voor re-entry gaat. Dit houdt in dat een persoon met een eerste inschrijving voorrang heeft. Verder is al het gestelde in artikel 521 van het NBF-sportreglement van toepassing.

4. Inschrijvingen dienen per e-mail of schriftelijk ontvangen te zijn. Alle inschrijvingen worden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het toernooi per e-mail of schriftelijk bevestigd, onder vermelding van de betreffende datum en serie.

5. Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Bij onvolledige invulling van het inschrijfformulier kan inschrijving worden geweigerd.

6. Bij ex-aequo wordt de volgorde bepaald door het gestelde in artikel 218, lid 1 (hoogste scratch score) en 3c (spelen 9e en 10e frame) van het NBF-sportreglement.

7. Deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en de finale aanwezig te zijn. Indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt zal de finaleplaats worden opgevuld door de volgende speler op de ranglijst

8. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

9. In alle gevallen waarin het NBF-reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissing is bindend.